English | Ladino | Español
editor – Sefarad Kültürü Araştırma Merkezi

ADONDE MOS YEVA EL NOMBRE “MEAM LOEZ”?

ADONDE MOS YEVA EL NOMBRE “MEAM LOEZ”? El livro “Meam Loez” es una koleksyon imponente de komentaryos (Perushim), i lejendas (Agadot) sovre la Tora, i tambien sovre otros livros de […]

Türk Sefarad Müziği Tarihçesi

Türk-Sefarad Müziği 1492 yılında İspanya’daki Engizisyon’dan kaçıp Osmanlı İmparatorluğu’na yerleşen ve kendilerine Sefarad Yahudileri diyen toplumun beraberlerinde getirdikleri müzik kültürünün 500den fazla yıldır yaşadıkları Osmanlı ve Türk topraklarındaki müzik kültürü […]

Hakkımızda

Discover key factors of our success Sefarad Kültürü Araştırma Merkezi Aralık 2003’te kurulan Sefarad Kültürü Araştırma Merkezi’miz, dernek statüsündedir.Merkezimiz Türk-Sefarad Kültürünün bütün öğeleri ile ilgilenip araştırmalar yapar: dil, tarih, müzik, [...]